Factsheet (1)

Aanbod Smakelijke Moestuinen Peuterproef 

Voedings- en leefstijlprogramma voor de allerkleinsten en hun opvoeders. 
Smakelijke Moestuinen is een succesvol programma voor peuters en kleuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het programma is in 2012 gestart en wordt inmiddels al op meer dan 400 locaties in diverse gemeenten zoals Den Haag, Dordrecht, Hardenberg, Leiden, Purmerend en Rotterdam, Alkmaar, Den Helder, Purmerend, Grondingen uitgevoerd.

Waarom starten met Smakelijke Moestuinen Peuterproef?
In de peuterjaren wordt de basis gelegd voor het voedingspatroon van later. Wanneer peuters dagelijks verse groente leren eten, hebben zij daar later veel profijt van. Hier geldt: jong geleerd, oud gedaan. Kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en verzorgers zijn goed bereikbaar op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Dit biedt de kans om hen daar iets leuks en leerzaams aan te bieden op het gebied van gezonde voeding. Met behulp van de Smakelijke Moestuinen leren peuters groenten kennen; hoe groenten groeien, hoe zij ruiken en eruit zien, maar vooral ook hoe zij smaken. Het programma biedt een speelse manier om kinderen te leren dat groenten bij de dagelijkse maaltijd horen én hoe lekker en gezond ze zijn! Regisseurs van Jongeren Op Gezond Gewicht en makelaars van Jong Leren Eten brengen de interventie graag onder de aandacht van gemeenten. Het past goed bij de ambitie om ook voor de allerkleinsten en hun opvoeders “de gezonde keuze normaal te maken”.

Wat is Smakelijke Moestuinen Peuterproef precies?
De aanpak bestaat uit een breed opgezet voedings- en leefstijlprogramma. Naast het kweken en oogsten van groenten in de moestuinbakken, worden ook de ouders en verzorgers van de peuters betrokken. Zo worden zij geholpen bij het creëren van een gezond voedingspatroon. Om dit te realiseren is een aantal middelen ontwikkeld. Centraal staat de toolbox en het digitale platform, op http://www.smakelijkemoestuinen.nl/ waar alle kennis en informatie is verzameld zodat de verzorgers optimaal ondersteund worden bij alle activiteiten. Hier staan bijvoorbeeld een jaarkalender, recepten, voorleesverhaaltjes, liedjes, activiteiten en ideeën om het programma aan de VVE aanpak te linken (Zie verder onder het kopje “wat krijg je er voor?”).

Resultaten en ervaringen van JOGG-gemeenten
De JOGG-gemeenten die al langer met Smakelijke Moestuinen werken zijn positief. Rotterdam heeft de interventie uitgerold op een groot deel van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in haar gemeente. Een aantal andere steden hebben inmiddels evaluatierapporten opgesteld. Daaruit blijkt dat deelnemende kinderen duurzaam meer groenten eten dan niet deelnemende kinderen. Verder zijn de reacties van de ouders overwegend positief en geeft gemiddeld 80% aan dat hun kind beter begrijpt hoe groenten groeien.
Een recente evaluatie van de VU wordt binnenkort gepubliceerd.

Samengevat zijn de effecten van de aanpak:
1. Verbetering van de houding van peuters tegenover het eten van groenten en fruit, en een verbetering in gedrag omtrent het eten van groenten en fruit.
2. Een toename in kennis bij ouders en pedagogisch medewerkers over gezonde voeding met de focus op groenten en de effecten hiervan op de gezondheid van kinderen.

Deel 2 Factsheet

Copyright BuurtLAB 2018