Rapport VU Amsterdam 2018

De Vrije Universiteit (VU) Amsterdam publiceert het rapport ‘Impact van de “Smakelijke Moestuinen” op de attitude ten opzichte van groenten op kinderdagverblijven: effecten en procesevaluatie.’ Dit onderzoek toont aan dat Smakelijke Moestuinen een positieve ervaring is voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en dat het kinderen kan stimuleren om groente te eten.

Het onderzoek laat zien dat er veel voordelen zitten aan deelname aan Smakelijke Moestuinen: De complete beleving van een zaadje tot plant, het verzorgen en zien groeien van groenten, het oogsten en daarna eten van de groenten stimuleert kinderen om groente te eten. Veel kinderen die eerst de groenten niet wilden proeven, deden dit vaak toch wel als ze zagen dat een ander kind of de juf de groenten ook at. Dit is precies het doel van de interventie; meer kinderen die verschillende groenten proberen.

Hoewel in de effectstudie naar voren komt dat het Smakelijke Moestuinen-programma niet direct leidt tot een verhoogde groenteconsumptie door kinderen, laten de resultaten uit de procesevaluatie wel zien dat het een positieve invloed kan hebben op het bevorderen van de groenteconsumptie.

Niet alleen de kinderen en pedagogisch medewerkers zijn enthousiast, ook de ouders zijn positief. Over de bijgeleverde toolbox is men erg tevreden, vooral het ‘groente-proefdiploma’ is zeer populair. Bij bijna alle onderzochte locaties kwamen er uiteindelijk eetbare groenten uit de moestuin. Er mislukt weleens een plantje, maar dit wordt ook gezien als logisch en educatief onderdeel van een natuurlijk proces.

Het educatieve programma Smakelijke Moestuinen is een initiatief van BuurtLAB, Jong Leren Eten (JLE), Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en Nutricia en heeft als doel om jonge kinderen meer in aanraking te laten komen met groenten. De partijen zijn nu bezig om de interventie op te laten nemen in de I-database van Centrum Gezond Leven.

Wegens het succes slaan de vier partijen in 2019 opnieuw de handen ineen om groente eten te stimuleren bij jonge kinderen. JLE en JOGG bieden in 2019 weer een cofinanciering aan van het educatiepakket. Tot 31 januari 2019 kunnen nog een aantal kinderopvanglocaties Smakelijke Moestuinen tegen een gereduceerd tarief aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.smakelijkemoestuinen.nl

Open het rapport van de VU Amsterdam hier.

Copyright BuurtLAB 2018